Polityka Prywatności www.mocno.biz

1. Informacje Ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony www.mocno.biz, prowadzonej przez “Tworzę to Erwin Gałan”, NIP: 9222908696, adres: Żdanówek 90, 22-400 Żdanówek.

2. Administrator Danych

Administrator Danych, Tworzę to Erwin Gałan, jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO).

3. Cele Przetwarzania Danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Zarządzania naszymi profilami na Facebooku i Instagramie, promowania aktywności, wydarzeń, kampanii, oraz komunikacji z użytkownikami poprzez dostępne funkcje tych serwisów.
 • Analizy funkcjonowania i popularności naszego fanpage’a oraz do celów statystycznych.
 • Ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Realizacji działań przedzakładowych i zawarcia umów w odpowiedzi na zainteresowanie naszymi usługami.

4. Kategorie Danych Osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) udostępniane na profilach Facebook lub Instagram.
 • Inne dane udostępniane przez użytkowników, w tym zdjęcia profilowe i treści zamieszczane w komentarzach czy chat.
 • Anonimowe dane statystyczne zbierane przez pliki cookies, w tym unikalne kody użytkowników.

5. Okres Przetwarzania Danych

Okres przetwarzania danych jest zależny od celów ich przetwarzania. Obejmuje to:

 • Przetwarzanie danych do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania naszego uzasadnionego interesu.
 • Przetwarzanie danych do celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Facebook i Instagram zgodnie z ich regulaminami.
 • Przechowywanie danych statystycznych uzyskanych przez funkcję „Facebook Insights” przez okres dostępności tych danych na Facebooku.

6. Udostępnianie Danych Osobowym

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 • Istnieje zgoda użytkownika na takie udostępnienie.
 • Jest to konieczne do realizacji umowy lub świadczenia usługi.
 • Wymagają tego przepisy prawa lub organy ścigania.

7. Przetwarzanie Danych w Określonych Sytuacjach

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, gdy:

 • Korzystają z naszych usług, biorą udział w szkoleniach, konkursach i promocjach.
 • Biorą udział w badaniach rynkowych.
 • Współpracują z nami poprzez telekomunikację, w tym rozmowy telefoniczne, które mogą być nagrywane do celów szkoleniowych i kontroli jakości.
 • Mają miejsce sytuacje, które wymagają przetwarzania danych w celu rozstrzygnięcia sporów prawnych.

8. Narzędzia i Wtyczki

Do przetwarzania danych używamy także następujących narzędzi partnerów:

9. Przechowywanie Danych

Dane przechowywane są na serwerach firmy hostingowej LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań.

10. Uprawnienia Użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i sprzeciwu.

11. Pliki Cookies

Polityka Plików Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu komputerowym lub mobilnym użytkownika podczas korzystania z witryn internetowych. Mają one różnorodne zastosowania, w tym umożliwiają korzystanie z różnych funkcjonalności witryny lub potwierdzają, że użytkownik zapoznał się z określonymi treściami na stronie. W obrębie plików cookies rozróżniamy kilka typów:

 • Pliki Cookies z Danymi Użytkownika: Są to pliki przechowujące informacje wprowadzone przez użytkownika, takie jak identyfikator sesji, zachowane przez czas trwania tej sesji.
 • Pliki Uwierzytelniające: Używane są do usług wymagających logowania, również zachowywane tylko na czas sesji użytkownika.
 • Pliki Zapewniające Bezpieczeństwo: Stosowane do ochrony przed nadużyciami, szczególnie w zakresie uwierzytelnienia, działają przez czas sesji.
 • Pliki Cookies Odtwarzaczy Multimedialnych: Takie jak cookies odtwarzacza Flash, używane na czas trwania sesji.
 • Pliki Personalizacji Interfejsu Użytkownika: Pozwalają na dostosowanie wyglądu i funkcji strony według preferencji użytkownika, mogą być przechowywane dłużej niż pojedyncza sesja.
 • Pliki Cookies Analityczne: Na przykład te wykorzystywane przez Google Analytics, służą do zbierania danych o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników w celu tworzenia statystyk i raportów o funkcjonowaniu witryny. Google nie wykorzystuje zebranych informacji do identyfikacji osobistej użytkowników ani nie łączy tych danych w sposób umożliwiający ich identyfikację.

12. Uprawnienia Użytkowników w Zakresie Przetwarzania Ich Danych Osobowych

Jako użytkownik naszej strony internetowej, przysługują Ci różne prawa odnośnie do przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym:

 • Prawo do Otrzymywania Informacji: Możesz zażądać informacji na temat sposobu, w jaki Twoje dane osobowe są przetwarzane.
 • Prawo do Dostępu do Danych: Masz możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
 • Prawo do Sprostowania Danych: W przypadku, gdy Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.
 • Prawo do Ograniczenia Przetwarzania: Możesz wnioskować o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do Przenoszenia Danych: Zapewniamy Ci możliwość przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.
 • Prawo do Wniesienia Sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych ze względu na Twoją unikalną sytuację. W niektórych okolicznościach, mimo Twojego sprzeciwu, możemy kontynuować przetwarzanie danych, jeśli istnieją ku temu istotne i uzasadnione powody.
 • Prawo do Sprzeciwu w Zakresie Marketingu Bezpośredniego: Możesz zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych dla tych celów.
 • Prawo do Bycia Zapomnianym: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, szczególnie gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu w celach marketingowych, lub gdy muszą zostać usunięte w celu wypełnienia wymogu prawnego.

Realizacja Uprawnień

Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem:

 • E-maila: bardzo@mocno.biz
 • Poczty tradycyjnej: Tworzę to Erwin Gałan, Żdanówek 90, 22-400 Żdanówek, dopisek “dane osobowe”

Prawo do Złożenia Skargi

Przysługuje Ci także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie www.mocno.biz.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00